Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website rommelmarkten.org (en op vlooienmarkt.org en vlooienmarkten.org). Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Persoonsgegevens

rommelmarkten.org verzamelt enkel passief persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verschaft. Deze gegevens kunnen elk moment worden opgevraagd en gewijzigd. Wij delen de persoonsgegevens van onze bezoekers niet(met niemand). Door het aanmaken van een rommelmarkt kan het zijn dat je onbewust informatie over jezelf deelt. Deze informatie is voor iedereen zichtbaar! Hou hier rekening mee. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen als je zelf persoonsgegevens op onze site openbaar maakt. Wij houden de bezoekers aantallen bij met behulp van google analytics en aanverwanten.

Cookies

Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Bij uw volgende bezoek aan die website zorgt de cookie ervoor dat de site uw browser herkent. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Sommige functies of services van een website functioneren wellicht niet goed zonder cookies.

De DoubleClick DART-cookie wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op onze site en websites van partners, zoals websites die advertenties weergeven van AdSense of van door Google gecertificeerde advertentienetwerken. Wanneer gebruikers deze website bezoeken en een advertentie bekijken of erop klikken, kan er een De DoubleClick DART-cookie worden geplaatst in de browser van die eindgebruiker. De gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gebruikt om advertenties beter op de site(s) van uitgevers en op internet weer te geven en te beheren. Rommelmarkten.org maakt gebruik van google adsense, google analytics en externe leveranciers die ook cookies kunnen plaatsen. Voor cookies te verwijderen dan kan dit hier voor google adsense en hier voor diverse netwerken.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. rommelmarkten.org heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina?s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door rommelmarkten.org houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren rommelmarkten.org of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van rommelmarkten.org de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Aansprakelijkheidsbeperking

De website en hierop geleverde diensten van rommelmarkten.org worden verleend op een ' as is ' en ' zoals beschikbaar ' basis. Behoudens ingeval van opzettelijke of zware fout is rommelmarkten.org in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van deze website, en/of enige site waartoe dit portaal leidt.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ('informatie') die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. rommelmarkten.org staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. rommelmarkten.org is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. rommelmarkten.org behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Nieuwsbrief

Like ons
Android app on Google Play